Waste & Recycling 


Ontwikkelingen in de markt

De waste- & recyclingbranche is over de gehele linie in ontwikkeling. Het begon bij bewustwording bij de consument, die door het toepassen van ‘bronscheiding’ steeds vaker het afval gescheiden beschikbaar stelde. Dit zorgde voor een 30% reductie in de hoeveelheid restafval. Diezelfde reductie wordt nu gerealiseerd tijdens de ‘nascheiding’, omdat door nieuwe technieken ’bronscheiding’ niet meer nodig is. Procesoptimalisatie en technologische ontwikkeling spelen in de sector duidelijk een steeds belangrijkere en prominentere rol.

Het verbranden van afval levert energie maar leidt ook tot vernietiging van de materie. Om deze ‘terminatie’ uit te stellen worden stoffen in de verwerkingsprocessen hergebruikt en omgezet naar nieuwe producten. Hierdoor wordt de daadwerkelijke fractie afval, die slechts verbrandt kan worden, gereduceerd. De grootste verdiensten van procesoptimalisaties in de afvalverwerking zijn een leefbare en duurzame wereld. Daarnaast leiden innovaties en ontwikkelingen tot een directe kostenbesparing.

Technische installaties worden 24/7 ingezet om het scheiden van afval mogelijk te maken. Om de capaciteit te verhogen, en de betrouwbaarheid van installaties te waarborgen, is innovatie op dit gebied van cruciaal belang. Eén van die innovaties is het toepassen van ‘the Internet of Things’ (IoT). Door installaties met internet aan elkaar te verbinden is het mogelijk om ‘on-the-fly’ data te genereren over het gehele afvalverwerkingsproces. Dit zorgt voor het tijdig kunnen herkennen en aanpakken van logistieke problemen, maar ook voor een capaciteitstoename van bestaande installaties. Dankzij de mogelijkheid om conditiebepalingen te doen met behulp van data vindt een verschuiving plaats van periodiek onderhoud, waarbij ‘stops’ onvermijdelijk zijn, naar ‘conditie gestuurd onderhoud’. Capaciteitstoename is het gevolg van deze ontwikkelingen.

Deze nieuwe ontwikkelingen brengen echter ook risico’s met zich mee. Door de noodzaak om eerder dan gepland ICT systemen aan te passen, kan het gebeuren dat de juiste informatie om de digitale transformatie door te voeren nog niet beschikbaar is. Daarnaast is ICT beveiliging, door het koppelen van systemen aan het internet, van cruciaal belang omdat de systemen continu blootstaan voor aanvallen van buitenaf (zoals DDoS-aanvallen, ransomware en malware) .

Het is essentieel dat binnen de sector het bewustzijn komt van de noodzaak van deze transformatie. De gehele organisatie, van engineer tot manager, krijgt te maken met veranderingen op zowel technisch als organisatorisch vlak. Pas wanneer dit bewustzijn leeft, en er ruimte is voor (technische) innovatie, wordt de digitale transformatie in deze sector een succes.

Kunt u hulp gebruiken bij een project op het grensvlak van business, techniek en ICT? Wilt u graag een keer van gedachten wisselen over het verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen of de mogelijke inzet van onze ICT oplossingen? Neem contact op met een van onze experts.


Ralph van Houdt
Expertise: Programma management en veranderkunde
Opleiding: Werktuigbouwkunde TU Delft, Verandermanagement SIOO en MBA RSM

Mijn ervaring met grote programma’s en het leidinggeven aan organisaties heb ik opgedaan bij het Korps Mariniers en in de Olie-en gas offshore industrie. De daar opgedane ervaring pas ik al jaren toe in de Energie en Utility branche bij de grote en complexe projecten. Door de stevige technische basis aangevuld met verandermanagement van organisaties en de bedrijfsmatige en zakelijke kijk op organisaties, ben ik in staat om met klanten hun projecten te ontwerpen en om te zetten in duidelijke en haalbare doelstellingen. Die kennis draag ik over aan project organisaties en de mensen waarmee ik werk, want ik geloof in het actief delen van kennis.

Contact

Michiel Hoogmoed
Expertise: Projectmanagement & verandercommunicatie
Opleiding: Technische natuurkunde, TU Delft, Afstudeergroep: Physics of Nuclear reactors (PNR)

''Sinds 2010 ben ik bij MareVisie projectmanager van verscheidene projecten in de energiesector. Per 2014 werk ik aan projecten in de nucleaire sector , en merk ik hoe waardevol de combinatie van projectmanagement en specialistische nucleaire kennis is. Ik ben er van overtuigd dat het zorgvuldig betrekken van de diverse groep stakeholders één van de belangrijke succesfactoren is voor een project. Je hebt immers te maken wet- en regelgeving vanuit de overheid, reactorfysica specialisten en veiligheidsexperts, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel nastreven: een succesvolle en veilige nucleaire industrie in Nederland.''

Contact